Robotická sekačka na trávu

Pokládka vymezovacího kabelu

Žena pokládá ohraničující drát pro robotickou sekačku.

Krok 1:
Nejdříve nasaďte vymezovací kabel zespodu do nabíjecí stanice a nechte cca 30 cm volného kabelu.

Krok 2:
Zvolte takovou polohu nabíjecí stanice, aby byl kabel 30 cm od hranice vymezeného prostoru. U hran, přes které nelze přejíždět, doporučujeme vzdálenost minimálně 30-45 cm.

Krok 3:
Následně kabel upevněte k zemi pomocí přiložených háčků, umístěných v rovnoměrných vzdálenostech. První háček umístěte hned u nabíjecí stanice.

Krok 4:
V rozích je vhodné kabel položit na dvakrát, vždy pod úhlem 45°.

Krok 5:
Tímto způsobem musíte kabelem vymezit celou plochu, kterou chcete posekat.

Krok 6:
Nyní můžete kabel zkrátit pomocí odizolovacích kleští a odizolovat oba konce kabelu v délce cca 1 cm.

Krok 7:
Oba konce kabelů zakruťte a nasaďte do přiložené lustrové svorky. Konec kabelu, který vede z nabíjecí stanice zapojte do svorky vlevo a volný konec kabelu do svorky vpravo.

Krok 8:
Nyní připojte nabíjecí stanici k elektrickému proudu. Pokud kontrolka svítí zeleně, proběhla instalace úspěšně.

Akumulátor robotické sekačky se tak může začít nabíjet.

Nastavení časového plánu

Osoba nastaví plán na robotické sekačce.

Robotická sekačka automaticky spustí program sečení v naplánovanou hodinu, kterou můžete libovolně nastavit.

Krok 1 :
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost „Časový plán“ a opět potvrďte tlačítkem OK.

Krok 2:
V jednom dni můžete nastavit dvě doby sečení. Každý den můžete nastavit  individuálně nebo můžete vybrat obecné nastavení na týden.

Robotická sekačka začne sekat nejpozději do 30 sekund po nastavené době spuštění.

Režim Spot

Robotická sekačka jede po louce a čáry ukazují její kroužící trajektorii.

V režimu Spot můžete cíleně sekat travnaté plochy, které jsou obvykle nedostupné.

Krok 1:
Umístěte robotickou sekačku do požadovaného prostoru.

Krok 2:
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku a pomocí tlačítek se šipkami vyberte režim Spot. Následně potvrďte tlačítkem OK.

Robotická sekačka začne automaticky sekat. Sekání probíhá po spirále proti směru hodinových ručiček.

Po vysečení plochy o poloměru 1 metr nebo po uplynutí 3, 4 minut 
je režim Spot ukončen.

Sekání vedlejších ploch

Osoba nastavuje pomocnou plochu na sekačce na trávu.

Díky této funkci se může robotická sekačka dostat nastavením dalších výchozích bodů i do těžko přístupných míst zahrady.

Sekání ploch můžete optimalizovat využitím až 5 dalších výchozích bodů na vymezovacím kabelu.

Další výchozí body jsou definovány od nabíjecí stanice podél vymezovacího kabelu ve směru hodinových ručiček.

Krok 1:
Stisknutím tlačítka OK otevřete hlavní nabídku.

Krok 2:
Pomocí tlačítek se šipkami vyberte bod nabídky „Vedlejší plochy“ a potvrďte znovu tlačítkem OK. Poté vyberte plochu, kterou chcete nastavit.

Krok 3:
Vyberte pomocí tlačítek se šipkami „Vzdálenost (dst) m“ pro zahájení sečení a poměr „Procenta (pzt) %“ sečené plochy a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Sekačka se automaticky přesune do sekundárního výchozího bodu v nastavené pracovní době a podle časového rozvrhu.

Robotická sekačka jede podél vymezovacího kabelu do nastavené vzdálené oblasti a tam začne sekat.

Čištění a údržba

Údržba robotické sekačky PARKSIDE jednou osobou

Během čištění a údržby doporučujeme používat rukavice, abyste se nepořezali.

Krok 1:
K odstranění zbytků trávy ze spodní strany robotické sekačky, z kol a hřebenů  stačí použít obyčejný smetáček.

Krok 2:
Než se pustíte do výměny nožů, musíte z robotické sekačky vyjmout akumulátor.
Naše rada: Sekačka je vybavena noži, které můžete použít z obou stran. Pokud jsou nože na jedné straně tupé, stačí je otočit. Pokud jsou nože poškozené nebo nejsou správně vyvážené, musíte je vyměnit.

Krok 3:
Nakonec znovu vložte akumulátor, našroubujte kryt a vaše robotická sekačka je opět připravena k použití.

Krok 4:
Povrch robotické sekačky můžete očistit hadříkem z mikrovlákna, a stejně tak i displej.