Wandgestaltung Header

Úprava stěny

Doba trvání: 5 h (bez doby sušení)

A jdeme na to

Pokyny týkající se ochrany při práci:
U tohoto pr ojektu se používá velké množství
nástrojů. Dbejte pr osím na vaši vlastní bezpečnost
a používejte nezbytné ochrannépomůcky .

Wandgestaltung YT Thumbnail CZ

Nástroje & Materiál

 • Aku-stříkací pistole na nanášení barev PARKSIDE® 20V
 • Akumulátor PARKSIDE® 20V
 • Kladívko PARKSIDE®
 • Tužka PARKSIDE®
 • Řezací nůž PARKSIDE®
 • Štětec PARKSIDE®
 • Váleček na barvu PARKSIDE® 10 cm
 • Skládací metr
 • Pravítko
 • Disperzní barva dle vašeho výběru pro daný motiv
 • Disperzní barva bílá (resp. váš základní odstín)
 • Papírová lepicí páska
 • Malířská flexibilní lepicí páska
 • Krycí papír
 • Malířské krycí rouno PARKSIDE®  
 • Vanička na barvu
 • Hřebík
 • Šňůra
Wandgestaltung Header

 

Další projekty DIY ke zkopírování najdete zde!

Schritt 1

Krok 1: Příprava prostoru

Nejprve si připravte prostor, kde budete pracovat. Podlahu zakryjte malířským krycím rounem, které přilepíte papírovou páskou.

Případně oblepte také rámy dveří, topení a okna.

Před vyšroubováním krytů zásuvek a jejich oblepením se nejprve ujistěte, že jste vypnuli pojistky v dané místnosti.

 

Schritt 2

Krok 2: Zakreslení motivu

Pokud se také rozhodnete pro motiv slunce, naleznete na konci tohoto návodu náčrtek, ze kterého můžete vycházet.

Nejprve si vyznačte střed slunce. Ze středu si označte 4 body ve vzdálenosti 30 cm, kterými pak pomocí hřebíku, kousku provázku a tužky nakreslíte kruh (A, viz výkres). Poté provázek prodlužte o 6 cm a nakreslete na vnější straně druhý kruh (B).

Při kreslení slunečních paprsků přivažte na hřebík nový provázek, který bude nejméně tak dlouhý, jako je polovina úhlopříčky vaší stěny. Na vnějším kruhu (B) si vyznačte střed. Od tohoto bodu si ve stejné vzdálenosti vlevo a vpravo vyznačte značky.

Poté vezměte provázek, napněte ho mezi body a vytáhnětez vnějšího kruhu (B) vždy jednu linku až k podlaze, resp. směrem ven. To samé proveďte zrcadlově v horní polovině kruhu (B).

Poté nakreslete zbylé paprsky, stejným způsobem kolem                                 vnějšího kruhu (B).

Schritt 3

Krok 3: Oblepení motivu

Nyní oblepíte oblast mezi kruhy (A) a (B). Použijte nejlépe flexibilní malířskou pásku.

Na meziprostory jednotlivých paprsků si vystřihněte krycí papír a přilepte ho papírovou lepicí páskou pevně podél jednotlivých linek.

TIP: Aby se opravdu barva nedostala nikam, kam nechcete, polepte raději i přilehlé části stropu a stěn!

Schritt 4

Krok 4: Přetření okrajů pásky

Chcete-li mít opravdu čisté linie, přetřete hrany lepicí pásky základní barvou na stěny. Barva se vpije do všech i malých nerovností stěny a zabrání tak tomu, aby další nátěr stékal.

Schritt 5

Krok 5: Natření magnetickou barvou

Střed slunce má přitahovat, a proto ho natřete přetíratelnou magnetickou barvou. Dodržujte dobu schnutí stanovenou výrobcem.

Schritt 6

Krok 6: Namíchání barvy

Před nástřikem pomocí stříkací pistole na nanášení barev je třeba nejprve barvu namíchat na správnou viskozitu. V údajích od výrobce si vyhledejte, čím máte barvu naředit.

TIP: Správný poměr mísení zjistíte nejlépe pohárkem na měření viskozity, který je součástí výrobku. Barva je správně namíchána, pokud pohárkem proteče za dobu méně než 70 DIN sekund.
Detailní návod týkající se ředění barvy naleznete v návodu k vaší stříkací pistoli.

Poté naplníte namíchanou barvu do nádržky na barvu u vaší pistole a určíte si směr nástřiku, kde chcete začít. Pokud chcete začít nejprve shora dolů, zvolte si horizontální způsob nátěru, pokud chcete začít nejprve zleva doprava, tak si zvolte vertikální způsob nátěru.

Schritt 7

Krok 7: Nástřik motivu

Nyní můžete začít s nanášením barvy nástřikem. Dbejte na to, aby byla vzdálenost pistole od zdi, pokud možno stále stejná a pohybujte pistolí plynule.

TIP: Pokud chcete dosáhnout rovnoměrného krycího efektu, doporučujeme nanášet barvu křížem.
To znamená, provádějte nástřik nejprve shora směrem dolů, poté změňte směr nástřiku a znovu

 

Schritt 8

Krok 8: Odlepení lepicí pásky

Po dokončení nástřiku ploch, je možné odlepit lepicí pásku. Aby se barva na okrajích neolupovala, měla by být při odlepování pásky ještě vlhká. Při odlepování začněte na místech, která jste nalepili jako poslední, aby nedocházelo k odlepování protilehlých ploch.

A vaše osobní úprava stěny je hotova!

Další projekty DIY ke zkopírování najdete zde!

Žena odřezává část pařezu motorovou pilou

Značka PARKSIDE to dělá pro vás

Kvalita za nejlepší cenu, obrovský výběr a stále nové funkce - to je PARKSIDE, vše, co potřebujete!

Dva chytré telefony s pohledem na aplikaci PARKSIDE Přehled zařízení a úvodní obrazovka s Arnoldem Schwarzeneggerem

Ať už iOS, nebo Android

Aplikace PARKSIDE je tu pro tebe! Pomocí této aplikace můžeš svůj akumulátor připojit přes Bluetooth®, svou nabíječku přes Wi-Fi a optimálně je nastavit pro svůj projekt. Připraveni na připojení?

10.000+ Downloads
Google Play Store CZ

Google, Android and Google Play are Trademarks of Google LLC.

App Store Apple CZ

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.