Hantelbank Header

Posilovací lavice

Doba trvání: 1,5 dne

Jdu na to!

Poznámka k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:
V tomto projektu se používá celá řada nástrojů. Vždycky prosím dbej na svou bezpečnost a používej nevyhnutné ochranné pomůcky

Hantelbank YT Thumbnail CZ

Nástroje

• PARKSIDE® Zkracovací a pokosová pila
• PARKSIDE® 20V Akumulátorový vrtací šroubovák
• PARKSIDE® Vrtačka do dřeva
• PARKSIDE® 20V Akumulátorová přímočará pila

• PARKSIDE® Svěrky
• Brusný blok a smirkový papír P 120
• PARKSIDE® Pásová bruska se smirkovým papírem P 120
• PARKSIDE® Akumulátorová excentrická bruska

Materiál

Montážní prvek

Materiál

Množství

Rozměr v mm

Lehátko

lavice lepená dřevěná deska

1 x18 x 300 x 1200

Lavice Základová konstrukce (hlavový konec)

dřevěný hranol

2 x40 x 80 x 432 mm
 

dřevěný hranol

1 x40 x 80 x 392 mm

Lavice Základová konstrukce (hlavový konec)

dřevěný hranol

2 x40 x 80 x 432 mm
 

dřevěný hranol

2 x40 x 80 x 392 mm
Lavice Základová konstrukce (příčný trám)

dřevěný hranol

1 x40 x 80 x 940 mm

Místo pro odkládání tyčí

dřevěný hranol, zkosený 45°

2 x40 x 80 x 1110 mm
 

dřevěný hranol, zkosený 45°

2 x40 x 80 x 950 mm
 

dřevěný hranol

2 x40 x 80 x 910 mm

Podložka pod nohy

dřevěný hranol

2 x40 x 80 x 560 mm

Znehybnění nohou

dřevěný hranol, zkosený 45°

4 x40 x 80 x 311 mm

Spojení podložky

dřevěný hranol

2 x40 x 80 x 1130 mm

Spoje

šroubu se zápustnou hlavou (s částečným závitem)

2 x40 x 80 x 1130 mm
 šroubu se zápustnou hlavou (s částečným závitem)25 x50 x 70 mm
 šroubu se zápustnou hlavou (s částečným závitem)10 x50 x 100 mm
 šroubu se zápustnou hlavou (s částečným závitem)20 x4,5 x 50 mm

 

Jiný materiál

• 7x trám rozměr 40 x 80 x 2500 mm
• 25x šrouby se zápustnou hlavou s částečným závitem 5 x 70 mm
• 10x šrouby se zápustnou hlavou s částečným závitem 5 x 100 mm
• 20x šrouby se zápustnou hlavou s částečným závitem 4,5 x 50 mm
• Lepidlo na polyuretanové bázi

Hantelbank Header

 

Další projekty DIY ke zkopírování najdete zde!

Schritt 1

Krok 1: Zkrácení a zkosení

Začni s bočními díly podložky pro tyč na činku. Za tím účelem si odřízni trám tak, jak je uvedeno v tabulce a příslušné trámy zešikmí. Díky plynulému nastavení úkosu na zkracovací a pokosové pile je to naprosto jednoduché jako facka.

Schritt 2

Krok 2: Vrubování trámů

Polož si díly k sobě tak, jak budou později smontovány. Pomocí tesařského trojúhelníku nyní označ svůj montážní prvek. Takto neztratíš přehled o tom, kde je přední a zadní strana. Střední trám musí být nyní vrubován, to znamená že se do něj musí zapílit výřez. Označ poloviční tloušťku materiálu na obou stranách trámu a nakresli základní čáru 80 mm. Nyní budeš řezat 20V akumulátorovou přímočarou pilou diagonálně do rohu tvého výřezu. Nejprve do jednoho, potom do druhého. Potom vypiluješ zbývající kus podél základní čáry. Stejně jako u všech čerstvě řezaných ploch, zkosíš ještě hranu kusem smirkového papíru.

Schritt 3

Krok 3: Sešroubování a slepení bočních dílů

Nejprve nanes lepidlo na jednu stranu středního trámu a polož ho na jeden z delších trámů. Přitom měj vždy na paměti tvou značku, aby tvé trámy i vzájemně správné lícovali. Aby si vyvinul požadovaný tlak na oba díly, sešroubuj dva trámy dohromady na 3 místech. Následně nanes lepidlo na druhou stranu středního trámu. Nyní můžeš lepení fixovat do šroubových svěradel. Tyto kroky zopakuj i pro druhý boční díl.

Schritt 4

Krok 4: Nohy lavice

Pokud zaschne lepidlo tvých bočních dílů, zkrať trámy pro nohy lavice. Nyní nanes lepidlo na dva střední trámy a umístí je vždy na vnější. Znovu je fixuj dvěma šrouby. Následně nanes lepidlo na jeden ze středních trámů a zmáčkni ty dva díly na sebe. Nohu zase fixuj pomocí svorek. Pro nohu na hlavové části lavice se slepí oba vnější díly na střední díl a také se pevně sešroubují. Když jsou všechny lepené díly vysušené, můžeš přebytečné lepidlo opatrně seškrábat dlátem.

Schritt 5

Krok 5: Boční díly opěrek nohou

Zkrať opěrky nohou pro boční díly, upevni nejdelší díl nejprve ve středu dvěma šrouby zespodu. Fixuj obě boční podpěry nejprve svorkami a vyrovnej je. Předvrtej šroubová spojení, aby se zabránilo vytržení materiálu. Nyní můžeš spojit podpěry vždy 2 šrouby. Tyto kroky zopakuj i pro druhý boční díl.

Schritt 6

Krok 6: Spojení bočních dílů

Zkrácené spojovací kusy se vždy zasunou do vroubování (zářezů) a zvenčí se pevně sešroubují. Než ale sešroubuješ na pevno, změř rovnoběžnost bočních dílů. Měly by mít vždy stejnou vzdálenost v horní, střední a spodní části.

Schritt 7

Krok 7: Lehátko lavice

Nejprve zaoblíš lehátko lavice na rozích. Jako šablonu si k tomu vezmi předmět se středně velkým poloměrem, kupř. váleček z lepicí balíkové pásky. Přilož je na rohy a obkresli zaoblení. Přímočarou pilou odpil zaoblení a pásovou bruskou obrus zaoblení do hladka. Jelikož lehátko lavice bude později v kontaktu s tělem, obrus plochu vibrační bruskou a ošetři ji lněným olejem.

Schritt 8

Krok 8: Smontování lavice

Umísti spojovací traverzu shora na nožní díly tak, aby byly vnější okraje zarovnány.Jemně klepni traverzu opatrně shora dovnitř a sešroubuj ji shora spolu s nožními díly. Nyní ulož lehátko lavice a vystřeď ho. Nakresli značku a znovu lehátko lavice odeber. Předvrtej otvory do traverzy dříve, než budeš lehátko lavice pevně sešroubovávat zespodu, aby bylo možné dobře utáhnout šrouby v tenkém lehátku lavice.

Schritt 9

Krok 9: Složení všech dílů dohromady

Nakresli si střed na horizontálních spojovacích dílech podložky a na nohu hlavového dílu. Polož střední rysku na střední rysku a pod lavicí pevně sešroubuj. Nyní tobě a zvětšování tvých svalů už nic nestojí v cestě!

ZVLÁDNETE TO!

Další projekty DIY ke zkopírování najdete zde!

Žena odřezává část pařezu motorovou pilou

Značka PARKSIDE to dělá pro vás

Kvalita za nejlepší cenu, obrovský výběr a stále nové funkce - to je PARKSIDE, vše, co potřebujete!

Dva chytré telefony s pohledem na aplikaci PARKSIDE Přehled zařízení a úvodní obrazovka s Arnoldem Schwarzeneggerem

Ať už iOS, nebo Android

Aplikace PARKSIDE je tu pro tebe! Pomocí této aplikace můžeš svůj akumulátor připojit přes Bluetooth®, svou nabíječku přes Wi-Fi a optimálně je nastavit pro svůj projekt. Připraveni na připojení?

10.000+ Downloads
Google Play Store CZ

Google, Android and Google Play are Trademarks of Google LLC.

App Store Apple CZ

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.