Hantelbank Header

Posilňovacia lavica

Trvanie: 1,5 dňa

Idem na to

Poznámka k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci:
V tomto projekte sa používajú rôzne nástroje.
Vždy, prosím, dbaj na svoju bezpečnosť a používaj
nevyhnutné ochranné pomôcky.

Hantelbank YT Thumbnail SK

Nástroje

• PARKSIDE® Skracovacia a pokosová píla
• PARKSIDE® 20V Akumulátorový vŕtací skrutkovač
• PARKSIDE® Vŕtačka do dreva
• PARKSIDE® 20V Akumulátorová priamočiara píla
 

• PARKSIDE® Skrutkové zvieradlá
• Brúsny blok a šmirgľový papier P 120
• PARKSIDE® Pásová brúska so šmirgľovým papierom P 120
• PARKSIDE® Akumulátorová excentrická brúska

Materiál:

KomponentMateriálMnožstvoRozmer v mm
Ležadlo lavicelepená drevená doska1 x18 x 300 x 1200
Lavica Základová konštrukcia (hlavový koniec)drevený hranol2 x40 x 80 x 432 mm
 drevený hranol1 x40 x 80 x 392 mm
Lavica Základová konštrukcia (koniec nôh)drevený hranol2 x40 x 80 x 432 mm
 drevený hranol2 x40 x 80 x 392 mm
Lavica Základová konštrukcia (priečny trám)drevený hranol1 x40 x 80 x 940 mm
Miesto pre odkladanie tyčídrevený hranol, skosený 45°2 x40 x 80 x 1110 mm
 drevený hranol, skosený 45°2 x40 x 80 x 950 mm
 drevený hranol2 x40 x 80 x 910 mm
Podložka pod nohydrevený hranol2 x40 x 80 x 560 mm
Znehybnenie nôhdrevený hranol, skosený 45°4 x40 x 80 x 311 mm
Spojenie podložkydrevený hranol2 x40 x 80 x 1130 mm
Spojeskrutky so zápustnou hlavou (s čiastočným závitom)2 x40 x 80 x 1130 mm
 skrutky so zápustnou hlavou (s čiastočným závitom)25 x50 x 70 mm
 skrutky so zápustnou hlavou (s čiastočným závitom)10 x50 x 100 mm
 skrutky so zápustnou hlavou (s čiastočným závitom)20 x4,5 x 50 mm

 

Iný materiál

• 7x trám rozmer 40 x 80 x 2500 mm
• 25x skrutky so zápustnou hlavou s čiastočným závitom
5 x 70 mm
• 10x skrutky so zápustnou hlavou s čiastočným závitom
5 x 100 mm
• 20x skrutky so zápustnou hlavou s čiastočným závitom
4,5 x 50 mm
• Lepidlo na polyuretánovej báze

Hantelbank Header

 

Kompletné pokyny si môžete stiahnuť tu.

Schritt 1

Krok 1: Skrátenie a skosenie

Začni s bočnými dielmi podložky pre tyč na činku. Za týmto účelom si odrež trám tak, ako to je uvedené v tabuľke a príslušné trámy zošikmíš. Vďaka plynulému nastaveniu úkosu na skracovacej a pokosovej píle je to úplne jednoduché ako facka.

Schritt 2

Krok 2: Vrubovanie trámov

Polož si diely k sebe tak, ako budú neskôr zmontované ?? zostavené ?? ako sa neskôr budú spájať. ?? budú neskôr zmontované. Pomocou tesárskeho trojuholníka teraz označ svoj komponent. Takto nestratíš prehľad o tom, kde je predná a zadná strana. Stredný trám musí byť teraz vrubovaný, to znamená že sa doň musí zapíliť výrez. Označ polovičnú hrúbku materiálu na oboch stranách trámu a nakresli základnú čiaru 80 mm. Teraz budeš píliť 20V akumulátorovou pria- močiarou pílou diagonálne do rohu tvoj- ho výrezu. Najprv do jedného, potom do druhého. Potom vypíliš zostávajúci
kus pozdĺž základnej čiary. Rovnako ako pri všetkých čerstvo rezaných plochách, skosíš ešte hranu kusom šmirgľového papiera.

 

Schritt 3

Krok 3: Zoskrutkovanie a zlepenie bočných dielov

Najprv nanes lepidlo na jednu stranu stredného trámu a polož ho na jeden z dlhších trámov. Pritom maj vždy na pamäti tvoju značku, aby tvoje trámy aj vzájomne správne lícovali. Aby si vyvinul požadovaný tlak na obidva diely, zoskrutkuj dva trámy dohromady na 3 miestach. Následne nanes lepidlo na druhú stranu stredného trámu. Teraz môžeš lepenie fixovať do skrutkových zvieradiel. Tieto kroky zopakuj aj pre druhý bočný diel.

Schritt 4

Krok 4: Nohy lavice

Pokiaľ zaschne lepidlo tvojich bočných dielov, skráť trámy pre nohy lavice. Teraz nanes lepidlo na dva stredné trámy a
umiestni ich vždy na vonkajšie. Znova ich fixuj dvoma skrutkami.

Následne nanes lepidlo na jeden zo stredných trámov a stlač tie dva diely na
seba. Nohu zase fixuj pomocou
svoriek. Pre nohu na hlavovej časti lavice sa zlepia obidva vonkajšie diely na stredný diel a tiež sa pevne zoskrutkujú. Keď sú všetky lepené diely vysušené, môžeš prebytočné lepidlo opatrne zoškrabať dlátom.

 

Schritt 5

Krok 5: Bočné diely opierok nôh

Skráť opierky nôh pre bočné diely, upevni najdlhší diel najprv v strede dvoma skrutkami zospodu. Fixuj obidve bočné podpery najprv svorkami a vyrovnaj ich. Predvŕtaj skrutkové spojenia, aby sa zabránilo vytrhnutiu materiálu. Teraz môžeš spojiť podpery vždy 2 skrutkami. Tieto kroky zopakuj aj pre druhý bočný diel.

Schritt 6

Krok 6: Spojenie bočných dielov

Skrátené spojovacie kusy sa vždy zasunú do vrúbovaní (zárezov) a zvonka sa pevne zoskrutkujú. Skôr než ale zoskrutkuješ na pevno, zmeraj rovnobežnosť bočných dielov. Mali by mať vždy rovnakú vzdialenosť v hornej, strednej a spodnej časti.

Schritt 7

Krok 7: Ležadlo lavice

Najprv zaoblíš ležadlo lavice na rohoch. Ako šablónu si k tomu zober predmet so stredne veľkým polomerom, napr. valček z lepiacej balíkovej pásky. Prilož ich na rohy a obkresli zaoblenie. Priamočiarou pílou odpíľ zaoblenie a pásovou brúskou obrús zaoblenie na hladko.

Keďže ležadlo lavice bude neskôr v kontakte s telom, obrús plochu vibračnou brúskou a ošetri ju ľanovým olejom.

 

Schritt 8

Krok 8: Zmontovanie lavice

Umiestni spojovaciu traverzu zhora na nožné diely tak, aby boli vonkajšie okraje zarovnané. Jemne klopni traverzu opatrne zhora dovnútra a zoskrutkuj ju zhora spolu s nožnými dielmi. Teraz ulož ležadlo lavice a vystreď ho. Nakresli značku a znovu ležadlo lavice odober. Predvŕtaj otvory do traverzy skôr, než budeš ležadlo lavice pevne zoskrut- kovávať zospodu, aby bolo možné dobre utiahnuť skrutky v tenkom ležadle lavice.

Schritt 9

Krok 9: Spojenie všetkých dielov dohromady

Nakresli si stred na horizontálnych spojovacích dieloch podložky a na nohu hlavového dielu. Polož strednú rysku na strednú rysku a pod lavicou pevne zoskrutkuj.

Teraz tebe a zväčšovaniu tvojich svalov už nič nestojí v ceste!

Ďalšie projekty DIY na kopírovanie nájdete tu!

Žena odpíli časť kmeňa stromu motorovou pílou

PARKSIDE je tu vždy pre teba

Kvalita za najlepšiu cenu, široký výber a stále nové možnosti: vďaka PARKSIDE získaš veľa a všetko, čo potrebuješ

Dva smartfóny s pohľadom na aplikáciu PARKSIDE Prehľad zariadení a úvodná obrazovka s Arnoldom Schwarzeneggerom

Nezáleží, či iOS alebo Android

Aplikácia PARKSIDE je pripravená pre teba! Vďaka tejto aplikácii môžeš pripojiť cez Bluetooth® akumulátor a nabíjačku cez WiFi a nastaviť všetko optimálne pre svoj projekt. Pripoj sa teraz!

10.000+ Downloads
Google Play Store SK

Google, Android and Google Play are Trademarks of Google LLC.

App Store Apple SK

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.