Outdoor Sofa 1

Vonkajšia pohovka

Rozmery: 2000 mm x 900 mm
Trvanie: cca 1,5 dňa bez času na vyschnutie

Ide sa na to

Upozornenie na ochranu zdravia pri práci:

V tomto pr ojekte sa používa veľký počet nástr ojov. Vždy dbaj na svoju bezpečnosť a používaj potr ebné ochranné prostriedky.

Outdoor Sofa YT Thumbnail SK

Náradie

• PARKSIDE️ Skracovacia a pokosová píla PZKS 2000 B2
• PARKSIDE 20V Príklepová vŕtačka
• 20mm plochý frézovací vrták
• Súprava bitov a špirálových vrtákov
• PARKSIDE 20V Akumulátor ová excentrická brúska
• Brúsny papier P80 a P120
• PARKSIDE Ručná kotúčová píla
• PARKSIDE Japonská píla

• Dláto
• polyuretánové lepidlo na dr evo D4
• Vonkajšia ochranná lazúra
• Lazúrovací valček alebo štetec
• upínacie svorky
• Meter
• Ceruzka

Materiál

Diel

Materiál

Množstvo

Rozmer v mm

Opierka na ruku

Masívny konštrukčný hranol

2 x80 x 80 x900

Stĺpik

Masívny konštrukčný hranol

2 x 

80 x 80 x 720
 

Masívny konštrukčný hranol

2 x 80 x 80 x 550

Miesto na sedenie (dlhá strana)

Masívny konštrukčný hranol

2 x80 x 100 x 2000

Miesto na sedenie (krátka strana)

Masívny konštrukčný hranol

2 x80 x 100 x 740

Priestor na sedenie

Hladká doska

5 x18 x 120 x 1840
 

Masívny konštrukčný hranol

7 x40 x 60 x 740

Chrbtová opierka

Masívny konštrukčný hranol

1 x80 x 80 x 2000
 

Masívny konštrukčný hranol

1 x80 x 80 x 1840

Drevené kolíky

Drevená guľatá tyč

3 xØ 20

Spojenie

Skrutky so zápustnou hlavou

10 x6 x 140
 

Nerezové skrutky so zápustnou hlavou

 4 x 50

 

Outdoor Sofa 1

 

Kompletné pokyny si môžete stiahnuť tu.

Schritt 1

Krok č. 1: Nar ezanie hranolov

Narež hranoly na správnu veľkosť. Ako pomôcku použi tabuľku rozmerov na strane 1.

TIP: Jednotlivé komponenty označ ceruzkou, aby si si ich nepomýlil!

Schritt 2

Krok č. 2: Napílenie pr eplátovania

Preplátovanie je stabilné spojenie, ktoré oveľa lepšie odoláva vznikajúcim šmykovým silám než skrutkové spojenie. Na 3D modeli môžeš vidieť, kde sedačku spojíme pomocou pr eplátovania. Na hranoloch vyznač polovicu hrúbky materiálu náprotivku. Teraz vyrež otvor pomocou skracovacej pokosovej píly. Na tento účel ur ob rezy jeden vedľa druhého, ktoré potom dlátom vykrojíš. Plocha nemusí byť obrúsená, aby malo lepidlo väčšiu priľnavú plochu. 

TIP: Nezabudni použiť nastavenie hĺbky rezu píly, aby pílový kotúč pri každom reze prenikol do materiálu do
rovnakej hĺbky.

Schritt 3

Krok č. 3: Spojenie bočných dielov

Teraz vlož jednotlivé hranoly do seba, ako je znázornené na obrázku. Ak všetko sedí, spoj hranoly skrutkami.
Najpr umiestni priečny hranol medzi dva vonkajšie hranoly. Potom vyvŕtaj na dvou miestach na každej strane otvory, nanes na obidve čelné strany priečneho hranolu r ovnomernú vrstvu lepidla a potom ich spoj pomocou dvoch
skrutiek 6 x 140 mm.

TIP: Ako pomôcku použi kus odpadového dr eva, aby boli trámy na každej strane r ovnako vysoké. Náš pomocný hranol má dĺžku 20 cm.

Teraz prichádza rad na opierku. Natri lepidlo na vopred napílený spoj a vlož hranoly do seba. Označ stred preplátovania a upevni ich pomocou skrutky 4 x 50 mm. Táto skrutka zostáva v hranole len počas schnutia lepidla a neskôr sa nahradí dreveným kolíkom. Potom zapusti skrutku zhora na druhej strane hranolu. Tento krok zopakuj na druhom bočnom diele.

TIP: Nezabudni predvŕtať čelné dr evá, aby materiál nepraskol!

Schritt 4

Krok č. 4: Frézovania drážky

Aby bolo miesto na sedenie v jednej rovine s nosnou konštrukciou, vyrezali sme zár ez, do ktorého môžeme priskrutkovať priečne vzpery a neskôr vložiť celú konštrukciu sedadla. Na tento účel zober dva hranoly s dĺžkou 80 x 100 x 2000 mm a označ si výrez 20 mm (hĺbka) x 58 mm (výška). Tento kus potom vypíliš ručnou kotúčovou
pílou. Na r ovný rez použi paralelný doraz.

TIP: Hĺbku odporúčame vypíliť v dvoch postupných r ezoch.

Schritt 5

Krok č. 5: Spojenie konštrukcie skrutkami

Teraz spoj dva dlhé hranoly s bočnými dielmi. Nanes na hranoly lepidlo, zasuň ich do výr ezov a zaskrutkuj ich pomocou fixačnej skrutky 6 x 140 mm. Aj táto skrutka bude neskôr nahradená kolíkom. Na stredový hranol v operadle opäť použijeme pomocný hranol, aby bol v oboch stranách upevnený v r ovnakej výške. Predvŕtaj čelné dr evo, nanes tenkú vrstvu lepidla a trám zvonku priskrutkuj upevňovacou skrutkou 6 x 140 mm. Konštrukcia tvojej sedačky je hotová! Nechaj lepidlo dobr e stuhnúť a dodržiavaj pokyny výr obcu týkajúce sa času schnutia!

Schritt 6

Krok č. 6: Nasadenie dr evených kolíkov

Po zaschnutí lepidla odskrutkuj všetky viditeľné skrutky. Namiesto skrutiek budú použité drevené kolíky. Do príklepovej vŕtačky upni 20 mm plochý frézovací nástavec a nasaď ho do str edu do pr edvŕtanej diery. Teraz pomocou frézy vyvŕtaj dieru so šírkou 20 mm tak, aby obsiahla oba hranoly. Na odstránenie hoblín z otvoru použi vysávač. Teraz vlož do otvoru lepidlo a potom okrúhlu drevenú tyč a opatr ne ju zatlač dnu. Pomocou japonskej píly narež guľatú tyč tak, aby vyčnievalo 1 - 2 cm. Po uschnutí lepidla odr ež zvyšný kus japonskou pílou v jednej r ovine s hranolmi. Vytekajúce lepidlo odstráň alebo ho vytlač dlátom.

TIP: Odstráň lepidlo zo všetkých oblastí hranolu, na ktoré sa má naniesť lazúra, inak sa olej/farba do týchto oblastí nevstrebe!

Schritt 7

Krok č. 7: V yhotovenie miest na sedenie

Na vyhotovenie miest na sedenie umiestni pozdĺžne hranoly do zá hybu. Začni s vonkajšími a postupuj r ovnomerne smerom do str edu. Teraz polož hladké dosky na miesta na sedenie, r ovnomere ich r ozmiestni a zhora do pozdĺžnych hranolov ich priskrutkuj pomocou skrutiek z nehrdzavejúcej ocele 4 x 50 mm.

Schritt 8

Krok č. 8: Jemné obrúsenie a lazúra

Keďže naša sedačka má stáť vonku, potr ebuje ešte ochranu pr ed nepriaznivým počasím! Pred nanesením lazúry pr ebrús celú pohovku zo všetkých strán. Potom môže star ostlivosť o dr evo preniknúť hlboko do materiálu. Pri tomto kr oku môžeš nechať pracovať svoju kreativitu a sedačku môžeš vytvoriť podľa vlastných predstáv.

Veľa radosti pri skladaní sedačky!

Ďalšie projekty DIY na kopírovanie nájdete tu!

Žena odpíli časť kmeňa stromu motorovou pílou

Das tut PARKSIDE für dich

Qualität zum besten Preis, die ganz große Auswahl und immer neue Möglichkeiten: Mit PARKSIDE bekommst du viel und alles, was du brauchst.

Dva smartfóny s pohľadom na aplikáciu PARKSIDE Prehľad zariadení a úvodná obrazovka s Arnoldom Schwarzeneggerom

Nezáleží, či iOS alebo Android

Aplikácia PARKSIDE je pripravená pre teba! Vďaka tejto aplikácii môžeš pripojiť cez Bluetooth® akumulátor a nabíjačku cez WiFi a nastaviť všetko optimálne pre svoj projekt. Pripoj sa teraz!

10.000+ Downloads
Google Play Store SK

Google, Android and Google Play are Trademarks of Google LLC.

App Store Apple SK

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.