Wandgestaltung Header

Dizajn steny

Trvanie: 5 h (bez času sušenia)

Ide sa na to

Upozornenie na ochranu zdravia pri práci:
V tomto projekte sa používa veľký počet nástr ojov.
Vždy dbaj na svoju bezpečnosť a používaj potrebné
ochranné prostriedky.

Wandgestaltung YT Thumbnail SK

Náradie & Materiál:

•    Aku striekacia pištoľ PARKSIDE® 20V
•    Akumulátor 20 V PARKSIDE®
•    Kladivo PARKSIDE®
•    Ceruzka PARKSIDE®
•    Rezací nôž PARKSIDE®
•    Štetec PARKSIDE®
•    Valček na farbu 10 cm PARKSIDE®
•    Skladací meter
•    Pravítko

•    Disperzná farba podľa vlastného výberu pre daný motív
•    Disperzná farba bielej farby (príp. tvoj základný odtieň)
•    Papierová lepiaca páska
•    Flexibilná lepiaca páska na maľovanie
•    Krycí papier
•    Maliarske krycie rúno PARKSIDE®
•    vanička na farbu
•    Klinec
•    Šnúra

Wandgestaltung Header

 

Kompletné pokyny si môžete stiahnuť tu.

Schritt 1

Krok č. 1: Príprava miestnosti

Najskôr si priprav miestnosť, v ktorej budeš pracovať. Podlahu zakry maliarskym rúnom, a prilep ho papierovou páskou.

Prípadne oblep rámy dverí, vykurovacie telesá a okná.

Pred odskrutkovaním a oblepením zásuviek sa najskôr uisti, že si vypol poistky v danej miestnosti.

Schritt 2

Krok č. 2: Zakreslenie motívu

Ak si sa rovnako rozhodol pre motív slnka, na konci návodu  
nájdeš náčrt, ktorý môžeš použiť ako pomôcku.

Najprv vyznač stred slnka. Zo stredu si vyznač 4 body vo vzdialenosti 30 cm,
ktorými potom pomocou klinca, šnúrky a ceruzky nakreslíš kruh (A, pozri obrázok).
Potom predĺž šnúrku o 6 cm a nakresli druhý kruh (B) okolo vonkajšej strany.

Pri kreslení slnečných lúčov priviaž na klinec novú šnúru, ktorá by mala byť dlhá aspoň ako polovica uhlopriečky tvojej steny.
Na vonkajšom kruhu (B) si vyznač stred. Potom pokračuj od
tohto bodu rovnomerne doľava a doprava.

Teraz vezmi šnúrku, natiahni ju cez body a nakresli čiaru z vonkajšieho kruhu (B) k podlahe alebo smerom von.
Zrkadlovo to isté urobíš na hornej polovici kruhu (B).

Potom nakresli zvyšné lúče, rovnakým spôsobom okolo vonkajšieho kruhu (B).

 

Schritt 3

Krok č. 3: Oblepenie motívu

Teraz oblep oblasť medzi kruhmi (A) a (B). Použi na to flexibilnú maliarsku pásku.

Na medzipriestory jednotlivých lúčov si vystrihni krycí papier a prilep ho papierovou lepiacou páskou pevne pozdĺž jednotlivých liniek.

Tip: Aby sa nikde nedostala nežiaduca farba, je najlepšie zakryť aj priľahlé plochy stropu a stien!

Schritt 4

Krok č. 4: Pretretie okrajov pásky

Ak chceš dosiahnuť mimoriadne čisté línie, vopred natri okraje lepiacej pásky základnou farbou na steny. Farba sa tak vpije aj do malých nerovností steny a zabráni následnému stekaniu náteru.

Schritt 5

Krok č. 5: Natretie magnetickou farbou

Keďže stred slnka má byť magnetický, požadovanú oblasť vopred natri magnetickou farbou. Dodržiavaj dobu schnutia uvedené výrobcom.

Schritt 6

Krok č. 6: Namiešanie farby

Pred nástrekom pomocou aku striekacej pištole musíš najprv namiešať farbu na správnu viskozitu. V pokynoch od výrobcu nájdeš informácie o tom, čím môžeš farbu zriediť.

Tip: Správny pomer miešania môžeš určiť pomocou pohára na meranie viskozity dodaného s prístrojom. Farba je správne zriedená,  keď pretečie pohárom za menej ako 70 sekúnd DIN.
Podrobné pokyny na riedenie farby nájdeš v návode na obsluhu striekacej pištole.

Potom zmes nalej do nádobky na farbu v striekacej pištoli a nastav smer striekania, ktorým chceš začať.
Pokiaľ chceš začať najprv zhora nadol, zvoľ horizontálny spôsob náteru, a ak chceš začať najprv zľava doprava, zvoľ vertikálny spôsob náteru.

Schritt 7

Krok č. 7: Nástrek motívu

Teraz môžeš začať s nanášaním farby nástrekom. Dbaj na to, aby vzdialenosť medzi striekacou pištoľou a stenou ostala rovnaká a aby si ňou pohyboval rovnomernými ťahmi.

Tip: Na dosiahnutie čo najrovnomernejšieho pokrytia farbou sa odporúča nanášať farbu krížovými ťahmi.
To znamená, že najprv rob nástrek zhora nadol, potom zmeň smer nástreku a opäť nanášaj farbu zľava doprava.

 

Schritt 8

Krok č. 8: Odstránenie lepiacej pásky

Po dokončení nástreku všetkých povrchov môžeš odstrániť lepiacu pásku.
Aby sa farba na okrajoch neodlupovala, mala by byť na tento účel ešte vlhká.
Pri odlepovaní začni na miestach, ktoré si nalepil ako posledné, aby nedochádzalo k odlepovaniu protiľahlých plôch.

A tvoja úprava steny je hotová!

Vhodné príslušenstvo

Ďalšie projekty DIY na kopírovanie nájdete tu!

Žena odpíli časť kmeňa stromu motorovou pílou

PARKSIDE je tu vždy pre teba

Kvalita za najlepšiu cenu, široký výber a stále nové možnosti: vďaka PARKSIDE získaš veľa a všetko, čo potrebuješ

 

Dva smartfóny s pohľadom na aplikáciu PARKSIDE Prehľad zariadení a úvodná obrazovka s Arnoldom Schwarzeneggerom

Nezáleží, či iOS alebo Android

Aplikácia PARKSIDE je pripravená pre teba! Vďaka tejto aplikácii môžeš pripojiť cez Bluetooth® akumulátor a nabíjačku cez WiFi a nastaviť všetko optimálne pre svoj projekt. Pripoj sa teraz!

10.000+ Downloads
Google Play Store SK

Google, Android and Google Play are Trademarks of Google LLC.

App Store Apple SK

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.