Would you like to switch to the English site?

Gegevensbescherming aan parkside-diy.com

(Versie 4.0 status 26.04.2024)


Bedankt voor uw bezoek aan onze website parkside-diy.com. De volgende privacyverklaringen informeren u over het type en de omvang van de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. Met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient als rechtsgrondslag.

1. Toegang tot onze website


Tussen uw eindapparaat en onze server wordt verschillende informatie uitgewisseld. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. De op deze manier verzamelde informatie wordt onder andere gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van uw eindapparaat.

2. Het oproepen van onze website


Doel van gegevensverwerking/rechtsgronden:
Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de browser op uw apparaat automatisch en zonder uw tussenkomst gebruikt

 • het IP-adres van het aanvragende internetapparaat,
 • het verzoek van het apparaat met internettoegang,
 • de http-antwoordcode,
 • de datum en tijd van toegang,
 • het verzonden datavolume,
 • de naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • de website/applicatie van waaruit toegang is verkregen (verwijzende URL),
 • de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt en
 • de naam van uw toegangsprovider

verzonden naar de server van onze website en tijdelijk in een zogenaamd logbestand voor volgende doeleinden opgeslagen:

 • Zorgen voor een soepele verbindingsopbouw,
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit.

De wettelijke basis voor de Verwerking van het IP-adres is Artikel 6 lid 1 sub f) AVG. 


Categorieën van ontvangers:
Uw gegevens worden ook verwerkt door contractverwerkers voor de werking en verdere ontwikkeling van de website. Deze contractverwerkers worden zorgvuldig geselecteerd, door ons gecontroleerd en ook contractueel verplicht in overeenstemming met artikel 28 AVG.


Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:
De gegevens worden voor een periode van 90 dagen bewaard en daarna automatisch verwijderd.

3. Contactpersoon


Doel van gegevensverwerking/rechtsgronden:
Uiteraard behandelen wij persoonlijke gegevens die u ons per e-mail toestuurt vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw aanvraag te verwerken. 

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, verbinden wij u door met de klantenservice van Lidl. Hierbij zullen wij uw telefoonnummer doorgeven om het naar de door u geselecteerde klantenservice door te sturen. 
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerkingen is artikel 6, lid 1, sub f), of artikel 6, lid 1, sub b), AVG. Ons en uw gerechtvaardigde belang voor deze gegevensverwerkingen is het voornemen om uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen en zo uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website te behouden en te bevorderen.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:
Doorgifte van de gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Bij wijze van uitzondering worden de gegevens op ons verzoek door externe verwerkers verwerkt. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd, zijn door ons gecontroleerd en zijn contractueel gebonden volgens artikel 28 AVG.

Wanneer u telefonisch met de klantenservice wordt doorverbonden, ontvangt de betreffende klantenservice uw telefoonnummer. 

Informatie over gegevensverwerking door Lidl is hier te vinden:

Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:
Alle persoonlijke informatie die u ons naar aanleiding van vragen (suggesties, complimenten of kritiek) per e-mail of telefoon stuurt, wordt uiterlijk 95 dagen nadat het definitieve antwoord is gegeven door ons verwijderd of geanonimiseerd. De ervaring heeft geleerd dat er na 95 dagen in de regel geen vragen meer zijn over onze antwoorden. Indien u gebruik maakt van u rechten als betrokkene (zoals benoemd in paragraaf 9)worden uw persoonlijke gegevens gedurende 3 jaar na het definitieve antwoord bewaard om aan te tonen hoe we uw aanvraag hebben behandeld en dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.

4. Gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om gebruiksgegevens te verwerken

Doeleinden van gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

Wij, de Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van zogenaamde cookies en andere soortgelijke gegevensverwerkingstechnologieën van parkside-diy.com.

Voor de verwerking van gegevens in verband met marketingcookies (zie cookies in de categorie 'Marketing' in onze cookie-informatie) zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Facebook) de gezamenlijke ververwerkingsverantwoordelijken zoals bedoeld in artikel 26 AVG. In het kader van de samenwerking op onze website maken wij met uw toestemming gebruik van speciale technologieën van deze partner, zodat wij uw surfgedrag kunnen registreren en op u afgestemde advertenties op onze website of het platform van onze partner kunnen tonen. Daarbij kan onze partner ook de op onze website verzamelde gegevens met eigen gegevensbestanden vergelijken.

Voor de uitoefening van de verderop in dit document beschreven rechten van betrokkenen met betrekking tot de in dit lid beschreven gegevensverwerking kunt u zich behalve tot ons ook tot onze bovengenoemde partner wenden.

Meer informatie over deze gegevensverwerking en over het uitoefenen van uw rechten als betrokkene is ook te vinden in de gegevensbeschermingsrichtlijnen Facebook op https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Cookies
Dit zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojans of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij direct op de hoogte zijn van uw identiteit.

Het gebruik van cookies en andere technologieën voor het verwerken van gebruiksgegevens dient de volgende doelen - afhankelijk van de categorie cookie of andere technologie:

 • Technisch noodzakelijk: Dit zijn cookies en vergelijkbare methoden zonder welke u onze diensten niet kunt gebruiken (bijv. om onze website correct weer te geven/functies die u wenst, om uw registratie in het inloggebied op te slaan, enz.).
   
 • Comfort: Deze technieken stellen ons in staat om rekening te houden met uw voorkeuren voor een comfortabel gebruik van onze website. Zo kunnen wij op basis van uw instellingen onze website weergeven in een taal die bij u past.
   
 • Statistieken: Deze technieken stellen ons in staat om anonieme statistieken op te stellen over het gebruik van onze diensten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld bepalen hoe wij onze website nog beter kunnen aanpassen aan het gebruikersgedrag.
   
 • Marketing: Hierdoor kunnen wij u op basis van een analyse van uw gebruiksgedrag reclame-inhoud tonen die voor u geschikt is. Uw gebruiksgedrag kan ook worden gevolgd via verschillende websites, browsers of eindapparaten met behulp van een gebruikers-ID (unieke identifier).

Informatie overzicht

U kunt hier informatie vinden over de gebruikte cookies en andere technologieën, evenals de verwerkingsdoeleinden, opslagtermijnen en eventuele betrokken derde partijen.

Bij het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om gebruiksgegevens te verwerken, worden de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt, afhankelijk van het doel:

Technisch noodzakelijk:

 • Gebruikersinvoer om invoer over meerdere subpagina's te behouden;
 • beveiligingsgerelateerde evenementen;
 • benodigde gegevens voor het afspelen van multimedia-inhoud (bijv. afspelen van (product)video's geselecteerd door de gebruiker).

Comfort:

 • Instellingen voor het aanpassen van de gebruikersinterface die niet zijn gekoppeld aan een blijvende identifier (bijvoorbeeld de actieve taalselectie of de concrete weergave van zoekopdrachten).

Statistieken:

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze omvatten in het bijzonder:
  • browsertype/-versie,
  • besturingssysteem,
  • verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
  • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
  • tijd van serververzoek,
  • individuele gebruikers-ID en geactiveerde gebeurtenissen op de website (surfgedrag).
 • Het IP-adres wordt regelmatig geanonimiseerd, zodat het over het algemeen onmogelijk is om conclusies over uw persoon te trekken.

Marketing:

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met informatie over het gebruik van onze website. Deze omvatten in het bijzonder:
  •  IP adres,
  • individuele gebruikers-ID;
  • potentiële productbelangen,
  • getriggerde gebeurtenissen op de website (surfgedrag).
 • De IP-adressen worden regelmatig geanonimiseerd, zodat het over het algemeen onmogelijk is om conclusies over uw persoon te trekken.

De wettelijke basis voor het gebruik van gemaks-, statistische en marketingcookies is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a) AVG. De wettelijke basis voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 letter b) AVG, d.w.z. wij verwerken uw gegevens om onze diensten te verlenen in het kader van contractinitiatie of contractuitvoering.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken/aanpassen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan het moment van intrekking. Om dit te doen, hoeft u alleen maar hier te klikken en uw keuze te maken. Door het  vinkje te verwijderen, kunt u uw toestemming voor de betreffende verwerkingsdoeleinden eenvoudig intrekken.

Categorieën van ontvangers:
In het kader van gegevensverwerking met behulp van cookies en vergelijkbare technieken voor het verwerken van gebruiksgegevens, kunnen we gebruik maken van gespecialiseerde dienstverleners, met name op het gebied van online marketing. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers. Deze verwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en contractueel gebonden in overeenstemming met artikel 28 AVG. Alle bedrijven die in ons Cookie beleid als providers zijn vermeld, treden voor ons op als verwerkers, tenzij ze aan het begin van dit hoofdstuk zijn genoemd als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken.

In het kader van onze samenwerking met Google LLC worden bovenstaande gegevens meestal ook verwerkt voor statistische en marketingdoeleinden op servers in de Verenigde Staten .

Als u toestemming hebt gegeven voor verwerking voor marketingdoeleinden, kunnen wij uw gebruikers-ID en de bijbehorende gebruiksprofielen delen met derden via de aanbieders van advertentienetwerken.
 

Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:
U kunt de bewaartermijn voor cookies instellen in ons Cookie beleid. Wanneer in de kolom "Vervaldatum" "blijvend" is gekozen, wordt de cookie permanent opgeslagen totdat de  toestemming wordt ingetrokken.

5. Herroepings-/opt-out mogelijkheid


Naast de opties genoemd in paragraaf 4, kunt u ook de targetingtechnologieën die worden uitgelegd in paragraaf 4 voorkomen door de juiste cookie in uw browser in te stellen, bijv. door bepaalde of alle cookies te weigeren. Wij wijzen u erop dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om gepersonaliseerde advertenties, gebaseerd op interesses, in te stellen met behulp van de zogenaamde voorkeursmanager.
 

6. Toezending aan ontvangers in een derde land


Als we gegevens doorgeven aan ontvangers in een derde land (gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte), kunt u dit vinden in de informatie over de ontvangers/categorieën van ontvangers in het privacybeleid. In sommige derde landen certificeert de Europese Commissie een gegevensbeschermingsnorm die vergelijkbaar is met het niveau in de Europese Economische Ruimte door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten. U kunt hier een lijst van deze landen vinden. Als er in een land geen vergelijkbare standaard verklaringen voor gegevensbescherming bestaat, zorgen we ervoor dat de gegevensbescherming door andere maatregelen voldoende wordt gegarandeerd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via bindende bedrijfsreglementen, modelcontractbepalingen Europese Commissie ter bescherming van persoonsgegevens, certificaten of erkende gedragscodes. Neem contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (paragraaf 11) als u hierover meer informatie wenst.

7. Ingesloten inhoud


We hebben YouTube-video's (http://www.youtube.com) opgenomen in ons online aanbod, en deze video’s kunnen direct vanaf onze website worden gespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. De gegevens worden alleen verzonden als u de video's afspeelt. We hebben geen invloed of verantwoordelijkheid voor deze gegevensoverdracht

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten ter zake en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy. YouTube-adres en privacybeleid: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, VS; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Geen verplichting om persoonsgegevens te verstrekken


Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan kan echter betekenen dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

9. Uw rechten als betrokkene


Overzicht
Naast het recht om de toestemming die je ons heeft gegeven in te trekken, heeft u de volgende aanvullende rechten mits aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan:

 • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 15 AVG,
 • Recht op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens in overeenstemming met artikel 16 AVG,
 • Recht op verwijdering van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 17 AVG,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 18 AVG,
 • Recht op dataportabiliteit volgens artikel 20 AVG,
 • Recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG.

Recht op informatie volgens artikel 15 AVG
U heeft het recht om, in overeenstemming met artikel 15 lid 1 AVG, kosteloos informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Dit omvat in het bijzonder:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 leden 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen in overeenstemming met artikel 46 AVG in verband met de overdracht.

Recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG
U heeft het recht om te eisen dat wij eventuele onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onverwijld corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering volgens artikel 17 AVG
U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 of lid 2 AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking in het geval van artikel 21 lid 1 AVG;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

Indien wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en genoodzaakt zijn deze te verwijderen, zullen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen nemen om de derden die uw gegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u ook wilt dat zij alle links naar de persoonsgegevens, kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG
U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens in plaats van verwijdering;
 • de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of
 • U heeft overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, zolang het niet zeker is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 AVG
U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht om deze gegevens ongehinderd door ons aan een andere verantwoordelijke over te dragen, op voorwaarde dat

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a) of artikel 9 lid 2 sub a) of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b) AVG en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Wanneer u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent, hebt u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden, indien dit technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG
Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Het bovenstaande algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle verwerkingsdoeleinden beschreven in dit gegevensbeschermingsreglement, die worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG. In tegenstelling tot het bijzondere recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden, zijn wij volgens de AVG alleen verplicht om een dergelijk algemeen bezwaar in te dienen als u ons redenen van doorslaggevend belang geeft, bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid. Daarnaast is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Lidl Stiftung Co. KG of de Functionaris voor Gegevensbescherming van Lidl Stiftung Co. KG.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 77 AVG
Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hiervoor kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin u woont of de autoriteit in Baden-Württemberg, de deelstaat waarin de Lidl-bedrijven zijn gevestigd.

10. Uw rechten uitoefenen


Voor vragen over de website of het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u contact opnemen met de klantenservice:

 • Duitsland: datenschutz@parkside-diy.com
 • Spanje: protecciondedatos@parkside-diy.com
 • Tsjechië: ochranaosobnichudaju@parkside-diy.com
 • Polen: ochronadanychosobowych@parkside-diy.com 
 • Slowakije: ochranaosobnychudajov@parkside-diy.com
 • België: privacy@parkside-diy.com
 • Nederland: gegevensbescherming@parkside-diy.com
 • Frankrijk:  protectiondesdonnees@parkside-diy.com
 • Slovenië:  adatvedelem@parkside-diy.com
 • Hongarije:  varstvopodatkov@parkside-diy.com
 • Noord-Ierland / Ierland:  dataprotection@parkside-diy.com
 • Oostenrijk:  Datenschutz_aut@parkside-diy.com
 • Litouwen:  privatumas@parkside-diy.com
 • Kroatië:  zastitapodataka@parkside-diy.com
 • Griekenland:  prosopikadedomena@parkside-diy.com
 • Cyprus:  dataprotection_cy@parkside-diy.com
 • Finland:  tietosuoja@parkside-diy.com
 • Italië/Malta:  Personaldata@parkside-diy.com
 • Groot Brittanië:  Privacy_gb@parkside-diy.com
 • Portugal:  privacidade@parkside-diy.com
 • Zweden:  dataskydd@parkside-diy.com
 • Zwitserland:  datenschutz_ch@parkside-diy.com
 • Bulgarije:  Privacy_bg@parkside-diy.com
 • Roemenië:  protectiadatelor@parkside-diy.com
 • Servië:  privatnost@parkside-diy.com
 • Estland:  andmekaitse@parkside-diy.com
 • Letland:  datuaizsardziba@parkside-diy.com 

11. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming van het bedrijf

 

Deze voorschriften inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op de gegevensverwerking door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm en op de website parkside-diy.com.

De Functionaris voor Gegevensbescherming van Lidl Stiftung & Co. KG is bereikbaar op bovenstaand adres ter attentie van de Functionaris voor Gegevensbescherming of op het contactadres vermeld in paragraaf 10.